Tag: công nghệ dữ liệu lớn (Big Data)

Giải Pháp Công Nghệ
Điểm sáng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) đối với chuyển đổi số trong giáo dục

Điểm sáng công nghệ dữ liệu lớn (Big Data) đối với chuyển...

Việc áp dụng Big Data chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là một bước tiến lớn,...